Uutiset

Kuortaneen Urheiluopistolla kasvua ennätysinvestointien kautta


04.04.

Kuortaneen Urheiluopisto käy parhaillaan läpi historiansa suurinta investointiohjelmaa. Vuonna 2015 urheiluopiston strategiaa uudistettaessa päätettiin panostaa kasvuun, sillä syrjäisen sijainnin ja eri yhteiskuntamuutosten takia kasvu koettiin varmimmaksi menestymisen keinoksi tulevaisuudessa. Ensimmäinen tehtävä oli kuitenkin parantaa kannattavuutta, jotta suunnitellut investoinnit kyettäisiin tekemään. Vuoden 2018 lopussa Kuortaneen Urheiluopistosäätiön tulos olikin jo kasvanut 18-kertaiseksi vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna. Kannattavuuden parannus on vaatinut toimintojen uudelleen järjestelyjä, uskallusta tehdä päätöksiä, välillä kipeitäkin sellaisia sekä kannattavuuden nostamista entistä tärkeämmäksi osaksi päätöksentekoa yleishyödyllisessä säätiössä.


Viiden vuoden investointiohjelma aloitettiin v. 2017 jäähallin laajennuksella ja peruskorjauksella (1,2 M €). Jo sitä ennen teimme huomattavia sähkön- ja lämmönkulutusta pienentäviä energiainvestointeja, jotka maksavat itsensä takaisin muutamassa vuodessa vähentyneinä energiakuluina. V. 2018 rakensimme uuden 50 hengen  majoitusrakennuksen (1,4 M €) sekä aloitimme yhdessä Kuortaneen kunnan kanssa uuden palloiluhallin  rakentamisen (5,3 M €). Palloiluhalli on juuri valmistunut ja tarjoaa huippuolosuhteet niin jalkapallon, pesäpallon kuin myös amerikkalaisen jalkapallon harjoitteluun. Sisätilaa halliin tulee n. 10 000 neliömetrin verran sisältäen mm. täysimittaiset jalka- ja pesäpallokentät sekä lisäksi lähes 1500 neliön oheisharjoittelualueen. Palloiluhallin valmistumisen jälkeen käynnistyy toukokuussa uuden telinevoimisteluhallin rakentaminen (2,8 M €). Pohjoismaiden suurimman (lähes 3000 m2) ja laadukkaimman voimistelutilan arvioidaan valmistuvan marraskuussa 2019. Samaan aikaan peruskorjaamme myös Urheiluopiston huoltohallin ja rakennamme lisää varastotilaa (0,5 M €). Vuodelle 2020 suunnitteilla on ravintolan ja keittiön laajennukset (1 M €) ja seuraavalle vuodelle uuden majoitusyksikön rakentaminen (3-6 M €). Lisäksi kun lasketaan urheiluopiston alueelle parhaillaan
rakentuvan urheilulukion oppilasasuntolan investointi, voidaan puhua parhaimmillaan n. 20 M € kokonaisinvestoinneista viiden vuoden aikajaksolla. Investoinneilla tavoitellaankin yli 30% kasvua urheiluopiston asiakasmäärissä aikavälillä 2016-2022.


Kuortaneen Urheiluopiston menestys heijastuu laajasti myös aluetalouteen. Juuri julkaistu Helsingin Yliopiston Ruralia-Instituutin selvitys paljastaa, että absoluuttinen vaikutus Etelä-Pohjanmaan bruttokansantuotteeseen on 22,2 miljoonaa euroa ja suhteellinen vaikutuskin 0,4%. Työllisyysvaikutus on 231 henkilötyövuotta, joista opisto suoraan työllisti 146 henkilötyövuotta v. 2018. Vaikutus yksityiseen kulutukseen oli tutkimuksen mukaan n. 8,5 miljoonaa euroa ja kunnallisverotuloihinkin 1,5 miljoonaa euroa. Nämä luvut kertovat, että urheiluopiston toiminta hyödyttää laajasti mm. rakentamista ja vähittäiskauppaa maakunnassa. Lisäksi hyödyiksi on laskettava myös terveydelliset hyödyt, joita tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tutkittu.


Vaikka investoinnit ensi silmäyksellä kohdistuvatkin urheiluun, palvelevat ne laajasti myös muita asiakassegmenttejä. Haluamme jatkossa olla entistä varteenotettavampi vaihtoehto myös kokousten, kongressien ja työhyvinvoinnin järjestämisessä. Panostamme niissäkin laatuun, jota mittaamme jatkuvasti. Vuoden 2018 aikana mitattu keskiarvo asiakastyytyväisyydessä asteikolla 1-5 oli 4,37. Yritysasiakkaille erityisen tärkeät kokous- ja luentotilojen asiakastyytyväisyys oli 4,38 ja asiakaspalvelun yleinen laatu 4,45. Yrityssegmentissä hieman syrjäinen sijaintimme on usein myös vahvuus, sillä asiakas- tai kokousryhmä on helposti kokouksen järjestäjän hallittavissa kun eri palvelut ovat keskittyneet kompaktille alueelle. Ole rohkeasti yhteydessä myyntipalveluumme (puh. 06 516 6600 tai anna-leena.haapakoski@kuortane.com) niin räätälöimme sinulle laadukkaan ja kustannustehokkaan ohjelman hyvinvointia tukevassa ympäristössä.


Tervetuloa!

 

Jussi Töyrylä 

toimitusjohtaja / CEO

Kuortaneen Urheiluopistosäätiö

 


Takaisin uutisiin

Parasta palvelua

Ota yhteyttä niin mietitään ja kartoitetaan yhdessä tapahtumallenne parhaat puitteet Seinäjoelta!

040 779 8809

Jenniina Palmu, myyntipäällikkö

Pyydä tarjous   LIITY POSTITUSLISTALLE 

Sulje sivuvalikko